กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน รุ่นที่ ๕

        เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัด นายธเนส สุวัตถิกุล ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "เน็ตประชารัฐเพื่อประชาชนจังหวัดยะลา" รุ่นที่ ๕ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 

trainningnetpracharat05022018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.