ต้อนรับองคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดยะลา ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

        เมื่อวันนี้ ๑๒ ก.พ. ๖๑ เวลา ๑๐.๔๕ น. ที่โครงการระบบระบายน้ำ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี และคณะ ได้เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีพลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๗ ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมด้วยนายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

privycouncillor12022018

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.