โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง

        เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อน  "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กับส่วนราชการในจังหวัดยะลา โดยสำนักงานสถิติจังหวัดยะลาทำหน้าที่สำรวจข้อมูลความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งมีนายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธาน

gotonow22022018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.