ต้อนรับองคมนตรี ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานเป็นขวัญกำลังใจ

       เมื่อวันนี้ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จังหวัดยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งอัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน ในพื้นที่ 2 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอบันนังสตา และอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา สร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พล.ต.สมชาติ เปรมจิตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และประชาชนให้การต้อนรับ

privycouncil02032018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.