พิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” และ “วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ครบ 236 ปี

        ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ “วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันนี้ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๐ น. ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานนำส่วนราชการ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชนในจังหวัดยะลา ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พร้อมกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” และ “วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ครบ 236 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ แสดงความกตัญญูกตเวทีเทิดทูนในดวงใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติตลอดไป

chakriday06042018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.