กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนเมษายน 2561

        เมื่่อวันนี้ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ที่อาคารศรีนิบงศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงกลาโหม ได้จัดกิจกรรมพบปะยามเช้า และรับน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๑ ขึ้น โดยมีข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงานในจังหวัดยะลา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยะลา กันเป็นจำนวนมาก

morningmeeting11042018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.