มอบของรางวัลเพื่อร่วมในการออกร้านนาวากาชาดในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๑

        เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๖๑ ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายธเนส สุวัตถิกุล รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดยะลา นำทีมบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา มอบของรางวัลเพื่อร่วมในการออกร้านนาวากาชาดในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา  ครั้งที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณศาลหลักเมืองและถนนสุขยางค์ เขตเทศบาลนครยะลา

helpredcross2018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.