พิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑

         เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ บุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมในพิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน และนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งในพิธีครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการเหล่ากาชาด ข้าราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยะลา

citylakopen25052018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.