พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง หลังเสร็จสิ้นงานหลักเมือง

        เมื่อวันนี้ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๙ น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้อัญเชิญหลักเมืองจำลองจากศาลหลักเมืองยะลา กลับไปประดิษฐาน ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายธเนส สุวัตถิกุล รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดยะลา ร่วมในพิธี สำหรับการประกอบพิธีดังกล่าวนั้น ถือเป็นโบราณประเพณีที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ จนถึงปัจจุบัน ที่ชาวจังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียง เชื่อว่าก่อนจะมีการจัดงานและหลังจัดงานทุกปี จะมีการประกอบพิธีการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดยะลา ตามหลักโหราศาสตร์โบราณราชประเพณี เพื่อเป็นการขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ดลบันดาลปกปักรักษา มิให้สิ่งชั่วร้ายใด ๆ มาทำลาย เป็นอุปสรรคขวางกั้นในการจัดงานอีกทั้ง นำมาเพื่อความสิริมงคลในการจัดงานสมโภชหลักเมือง และงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปีอีกด้วย sacrificecitylak05062018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.