กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดยะลา ๒๕๖๑

        เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดยะลา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน เพื่อร่วมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบรูณาการ ภายใต้กรอบแนวคิด "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" โดยการเปิดพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนลูกหลานชาวยะลา ในการรวมตัวกันต่อต้านยาเสพติด โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา พ.อ.ทรงชัย สมเคหา รอง ผอ.รมน.จังหวัดยะลา (ฝ่ายทหาร) พ.ต.อ.สุวัตต์ วงค์ไพบูลย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้ง นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา และนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ร่วมด้วย

drug26062018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.