โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านบายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลปะแต อำเภอยะหา

        เมื่อวันนี้ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านบายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยครั้งนี้ได้กำหนดลงพื้นที่ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา มีหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้จัดหน่วยให้บริการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการในพื้นที่ การออกบริการในครั้งนี้ได้ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดยะลา จึงเป็นโอกาสดีของพี่น้องตำบลปะแต และตำบลข้างเคียง ที่จะได้รับการตรวจรักษาและได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง และสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา นำโดยนางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ ได้นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๑ ในครั้งนี้ด้วย

gotonow27062018

 

 

สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดยะลา 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.