งานสัมมนาและนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีระดับภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

        เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมประชุมงานสัมมนาและนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีระดับภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในหัวข้อ “Phuket Digital lnnovation ๒๐๑๘ : Big data “ ณ ห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต อีสท์ (โฮมเวร์คชั้น ๑)

phuketdis28062018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.