โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนคำภีร์วิทยา หมู่ที่ ๙ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา

        วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนคำภีร์วิทยา หมู่ที่ ๙ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในพื้นที่อำเภอบันนังตา ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดยะลาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงได้พบปะเยี่ยมเยียน สอบถามทุกข์สุข ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ร่วมด้วยนางศิริรันตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดจังหวัดยะลา ได้นำเจ้าหน้าสถิติสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ เพื่อที่จะได้รับทราบปัญหาความต้องการ ไปพิจารณาวางแผน และกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป

gotonow19072018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.