กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 พร้อมมอบต้นรวงผึ้งแก่ส่วนราชการ

        วันนี้ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ที่สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีนางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วม ทั้งนี้ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทั้งกิจกรรมในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จังหวัดยะลา จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ กิจกรรมการจัดแสดงภาพกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

craibrama1023072018

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.