พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

        เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ที่แหล่งน้ำพรุกง หมู่ที่ ๒ ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งเปิดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายธเนส สุวัตถิกุล ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธี

releasefish24072018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.