พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์

        เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ที่วัดนิโรธสังฆาราม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายสาโรช กาญจนพงค์ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนชาวยะลา ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวารางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีนางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาเข้าร่วมพิธี

chantprayer26072018

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.