กิจกรรม “พบปะยามเย็น” สานสัมพันธ์สามัคคี พร้อมแลกเปลี่ยนการทำงาน ส่วนราชการ ในจังหวัด

        เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ บริเวณตลาดเกษตรกร จังหวัดยะลา ถนนวงเวียน ๒ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา หน่วยงานในสังกัดกระกรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.ยะลา รวม ๑๘ หน่วยงาน ของ จ.ยะลา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม พบปะยามเย็น โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เป็นประธานในการพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยน การปฎิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายแก่หน่วยงานทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมในงานนอกจากมีการร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนการทำงานแล้ว ยังมีการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และการแจกจ่ายผลไม้ชนิดต่างๆ ให้กับส่วนราชการที่เข้าร่วมกิจกรรม อีกด้วย ซึ่งมีนางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

eveningfruitmeeting09082018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.