งานมหกรรมผลไม้ ของดีเมืองยะลา และวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑

        เมื่อว้นที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา และนางสาวเมธินี ชำนิธุระการ ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมผลไม้ ของดีเมืองยะลา และวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพิกุล ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  และในวันที่ ๒๕ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับงานมหกรรมผลไม้ ของดีเมืองยะลา และวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

fruit20181

fruit20182

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.