งานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก ๒๕๖๑ “ชุมชนก้าวไกล ไปรษณีย์ก้าวหน้า”

        เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติยะลา ร่วมงาน ที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก ๒๕๖๑ “ชุมชนก้าวไกล ไปรษณีย์ก้าวหน้า” จัดโดยสำนักงานไปรษณีย์เขต 9 โดยมี นายเจษฏา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดพิธี #ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา TK PARK YALA

postday04092018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.