การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Digital marketting” (โลกออนไลน์. ง่ายนิดเดียว)

        เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลาพร้อมด้วย พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Digital marketting” (โลกออนไลน์. ง่ายนิดเดียว) สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การตลาดออนไลน์ โดยการสร้างการรับรู้ทักษะดิจิทัลและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ จังหวัดยะลาแก่ ประชาชน ตัวแทนจากหมู่บ้านที่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ  ซึ่งมีทีมดีแทค เน็ตอาสา  เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี นายเจษฏา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงานในพิธี ณ ห้องพิมมาดา ชั้น 3 โรงแรมปาร์ควิวยะลา

digitalmarketting11092018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.