โครงการการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน

        เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลาพร้อมด้วย ข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมเปิดโครงการการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน จัดโดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน ) #โดยมี นายเจษฏา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี #ณ ห้องปาหนัน โรงแรมปาร์ควิวยะลาdigitalleadership120092018

ditalleadership220092018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.