ต้อนรับองคมนตรีและคณะ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่่จังหวัดชายแดนใต้

        เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ร่วมต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีและคณะ ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และประชาชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนใต้ #ณ วัดวงกตบรรพต (วัดตาชี) ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

privycouncilor20092018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.