โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บริเวณลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน

        เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ที่บริเวณลานหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ หมู่ที่ ๕ ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"พร้อมมอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภคบริโภค เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ และมอบชุดนักเรียนให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ โดยมีนายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอรามัน หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าสถิติสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ เพื่อที่จะได้รับทราบปัญหาความต้องการ ไปพิจารณาวางแผน และกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป

gotonow20092561

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.