กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

        เมื่อเวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. (๑๐ ต.ค. ๖๑) นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่่ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา  ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา สำหรับกิจกรรมพบปะยามเช้าในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการในจังหวัดยะลาได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการ

morningmeeting10102018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.