พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

        เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ ประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีถวายบังคม 3 ครั้ง  การกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ การจุดเทียน พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที จากนั้น ได้ร่วมกันร้องเพลง "พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์"

candlelight13102018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.