โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ มัสยิดดารุลนาอีม หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง

        เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่มัสยิดดารุลนาอีม หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" พร้อมนำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนที่มีบุตรหลาน ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโรคหัดมารับการฉีดวัคซีนกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดยะลา หรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ฟรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาได้สำรวจความคิดเห็นในการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งนี้ด้วย

gotonow18102018

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.