พิธีเปิด (Kick Off) "ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่" จังหวัดยะลา

        เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ร่วมพิธีเปิด (Kick Off) "ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่" จังหวัดยะลา พร้อมปล่อยขบวนรถออกปฎิบัติหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าอาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

mobiledamrongdhama01112018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.