ทอดกฐินสามัคดี ณ วัดพรุทุ่งคอก หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งยอ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคดี ณ วัดพรุทุ่งคอก หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งยอ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา (ประธานกรรมการ) และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา (รองประธานกรรมการ) พร้อมด้วยนายอำเภอ (คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ) และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดยะลา

kathin04112018

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.