ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดยะลา

        วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ร่วมเข้าประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดยะลา  เพื่อติดตามความก้าวหน้าของคณะทำงานแต่ละฝ่ายในการมอบหมายภารกิจ ก่อนกำหนดจัดซ้อมใหญ่ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา 

meetingbikelove27112018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.