พิธีส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน

        วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ บริเวณลานห้องโถง อาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

20181219statebenefits

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.