กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

        วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

20181219morningmeetting

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.