โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม "ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดยะลา"

        วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๔๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม "ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดยะลา" โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ บริเวณ อาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

20190109reduceplastic

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.