การประชุม เตรียมความพร้อมการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

        วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เปิดประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ โดยมี ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดยะลา

20190114netarsa

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.