เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๒

        วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิวยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

20190115promoteimage

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.