โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดวงกตบรรพต หมู่ 2 ตำบลตาชี อำเภอยะหา

        เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอยะหา ณ วัดวงกตบรรพต ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อนำความคิดเห็น และข้อเสนอแนะดังกล่าว ไปใช้ปรับปรุงการให้บริการในครั้งต่อๆ ไป

20190116gotonow

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.