การอบรม "เครือข่ายเน็ตประชารัฐ" เพื่อสร้างบุคลากรในพื้นที่ เป็นตัวแทนอาสาสมัครจากหมู่บ้านในพื้นที่เน็ตประชารัฐ

        วันที่ ๕ ก.พ. ๖๒ ที่ห้องประชุมชั้น ๒ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง จ.ยะลา นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดอบรม "เครือข่ายเน็ตประชารัฐ" เพื่อสร้างบุคลากรในพื้นที่ เป็นตัวแทนอาสาสมัครจากหมู่บ้านในพื้นที่เน็ตประชารัฐ ทั้ง ๑๔๗ คน ทำหน้าที่นำดิจิทัลไปพัฒนาและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านของตนเอง โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นางศิริรัตน์ ตันฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมให้การต้อนรับ

20190205netpracharatnetwork

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.