มหกรรมว่าวนิบง ประจำปี ๒๕๖๒

        วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมว่าวนิบง  ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดยะลาโดยสำนักงานงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาร่วมกับเทศบาลนครยะลา กล่าวรายงานโดยนางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา มีว่าวเข้าร่วม ๓ ประเภท ได้แก่ ขึ้นสูง สวยงาม ความคิด โดยมีว่าวจากมาเลเซีย และอินโดนีเซียเข้าร่วมแข่งขันด้วยจำนวนมาก โดยมีนายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิด ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

20190208nibongkite

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.