งาน Melayu Day @Yala ครั้งที่ ๖

        วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐.น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมเปิดงาน Melayu Day @Yala ครั้งที่ ๖ โดยมี พลตรีสมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานเปิดงาน Melayu Day @Yala ครั้งที่ ๖ กระตุ้นเศรษฐกิจ สืบสานศิลปวัฒนธรรมมลายู และร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ที่ผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน โดยมี นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา, นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา MR.MohdAfandi Abu Bakar กงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา, MR.Fachry Sulaiman กงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา, หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ สนามพิธีโรงช้างเผือก เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

20190208melauday

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.