ประชุมประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน / รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2562

        27 ก.พ.2562 ที่ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน / รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผวจ.ยะลา มอบหมายให้นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผวจ.ยะลา เป็นประธาน โดยมีนายนิมะ มะกาเจ รอง ผวจ.ยะลา ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม โอกาสนี้ ได้เป็นประธาน

20190227provincemeeting

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.