กิจกรรมนิทรรศการ "บทบาทของจังหวัดยะลาต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒"

        วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมนิทรรศการ "บทบาทของจังหวัดยะลาต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒" และร่วมร้องเพลงอาเซียน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในจังหวัดยะลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิด ณ อาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

20190228supportasian

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.