การถ่ายทอดสดการเสวนาฯ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)

        วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายธเนส สุวัตถิกุล ผู้อำนวยกลุ่มปฏิบัติการสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้ารับฟังการถ่ายทอดสดการเสวนาฯ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) จากห้องประชุมราชสีห์ ชั้น ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conferance) ในหัวข้อเรื่อง "แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง" โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

20190305copsconferance

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.