โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านทำเนียบ หมู่ ๔ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง

        วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สถิติ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และทำการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะของผู้มารับบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ บ้านทำเนียบ หมู่ ๔ ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา 

20190315gotonow

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.