กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดตลาดสดพิมลชัย

        วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถิติ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดตลาดสดพิมลชัย โดยมี นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ บริเวณจุดรวมผลตลาดสดพิมลชัย เทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

20190329volunteer

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.