ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดยะลา(กพร.ปต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

       วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดยะลา(กพร.ปต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารตึกอำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๔ ยะลา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

20190329skilldevelopment

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.