พิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี

        วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และประชาชนในจังหวัดยะลาทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ ๓๑ มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้า และเป็นประธานพิธีเปิดงานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมอัญเชิญพระบรมราโชวาทของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านคติธรรมสมเด็จพระสังฆราช และอ่านสารนายกรัฐมนตรี ในครั้งนี้ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

20190331rama3day

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.