พิธีสักการะวางพวงมาลาถวาย เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

        วันนี้ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ที่อาคารหอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีสักการะวางพวงมาลาถวาย เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำเหล่าพสกนิกรข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทำพิธีสักการะวางพวงมาลาถวาย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันที่ ๒๕ เมษายนของทุกปี20190425naresuan

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.