พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๖๙ รูป

        วันนี้ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ยะลา ประชาชนชาวจังหวัดยะลากว่าพันคน สวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลา พร้อมทั้งนางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ข้าราชการ และพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาเข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๖๙ รูป โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายฆารวาส และมีพระราชปัญญานุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธี เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

20190503makemerit

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.