กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

        วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นางศิริรัตน์ ตันฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า ๕๐๐ คน

20190506planttree

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.