พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

        วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่บริเวณหน้าอาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนที่แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา และชุดสีเหลือง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

20190506signblessing

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.