มอบของรางวัล เพื่อเป็นการรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด

        วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบของรางวัล เพื่อเป็นการรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด ในการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕๗ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดยะลา ร่วมรับมอบ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานราชการทั้งในและนอกพื้นที่ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ร่วมมอบของรางวัลเพื่อ “รวมน้ำใจ ช่วยกาชาด” อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

20190507redcrossawards

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.